MRP voor “lean” productiebedrijven

MRP houdt zich binnen een ERP systeem bezig met het beheren van productie-gerelateerde data. De meeste bedrijven gebruiken MRP om te komen tot “lean” productieprocessen. De processen vergen een minimale hoeveelheid inventaris en werken met JIT (just in time) delivery. Om succes the hebben moeten bedrijven die lean willen produceren constante en diepgaande aandacht voor automatisering van hun supply chain hebben. Dit is waarin MRP een zeer belangrijke rol kan spelen.

Hoe dan?

Een van de meest belangrijke functies van MRP software is de mate waarin het kan helpen om accurate voorspellingen (forecasting) te doen in de gewenste materialen voor productie. Dit vergt een diepgaande integratie van bedrijfsprocessen als de status van de inventaris, productieplanning en vraag naar het product van afnemers. Al deze verschillende aspecten van productie worden verenigd in MRP software om een betrouwbare inschatting te geven van hoeveel materialen er moeten worden ingekocht.

Het terugbrengen van verspilling van materialen is misschien wel het eerste waar mensen aan het denken wanneer zij het productieproces efficiënter willen inrichten. Het MRP kan data van huidige productie én de klantenvraag om te zorgen dat er een optimale hoeveelheid van geproduceerde goederen zijn. Het systeem kan het samenspel van beschikbare inventaris, productielevels in de gaten houden en eventueel hier op inspelen (door bijvoorbeeld de stuklijsten aan te passen).

Voorbeeld: MRP voorkomt leveringsproblemen

Wanneer bijvoorbeeld door een toename van interesse in uw product dreigt de productie achterop te raken, kan dit het gevaar voor leveringsproblemen vergroten. Deze leveringsproblemen kunnen zeer kostbaar zijn. Een MRP software reageert direct op deze toename in vraag en checkt of er nog genoeg materialen in voorraad zijn. Wanneer ook de voorraden uitgeput dreigen te raken zullen de stuklijsten worden aangepast.

Voorbeeld: MRP voorkomt verspilling van materiaal

In het tegenovergestelde geval zal een Material Requirement Planning systeem zorgen dat een afname in klantenvraag meteen wordt opgemerkt. Als de productie achterblijft kan het MRP reageren door de voorraad van materialen te verlagen. Dit zorgt voor minder verspilling.

×

ERP informatiepakket aanvragen

Aanvragen