Begrippenlijst

Hieronder kunt u wat extra informatie krijgen over de verschillende afkortingen die wij op de website hebben besproken. Klik op een van de balken om deze informatie te verkrijgen.

ERP

Afkorting voor Enterprise Resource Planning. Dit is een business management software, meestal een suite van geïntegreerde toepassingen, die een bedrijf kan gebruiken voor het verzamelen, opslaan en beheren van bedrijfsgegevens. Toepassingen die onder andere onder een ERP kunnen vallen zijn: Product planning, accounting, marketing en verkoop, voorraadbeheer, shipping en facturatie.

CRM

Afkorting voor Customer Relationship Management. Engelse en veelgebruikte term voor klantenbeheer. Dit is een systeem voor het beheer de relatie (de interactie) die een bedrijf heeft met huidige en toekomstige klanten.

HRM

Afkorting voor Human Resource Manangement. Hoewel het vaak wordt vergeleken met simpelweg “personeelszaken” is HRM veel meer. Het is ontwikkeld om de prestaties van werknemers in dienst van de strategische doelstellingen van hun werkgever te maximaliseren.

EDI

Afkorting voor Elictronic Data Interchange. Standaard voor de electronische uitwisseling van data van één computer systeem naar het ander. Er is geen menselijke interactie direct betrokken bij de communicatie.

PLM

Afkorting voor Product Lifecycle Management. Het staat voor het proces van het beheer van de volledige levenscyclus van een product. Dit begint bij technisch ontwerp, daarna fabricage, service en verkoop.

PDM

Afkorting voor Product Data Management. Vaak onderdeel van PLM en verantwoordelijk voor het beheer en de publicatie van productgegevens.

Cloud

Het werken van computers op internet waarbij externe servers toegang naar de centrale opslag van gegevens mogelijk maakt.

WMS

Afkorting voor Warehouse Management System. Dit is een belangrijk onderdeel van de supply chain en in de eerste plaats bedoeld om het verkeer en de opslag van materialen, binnen een magazijn te regelen.

CAD

Afkorting voor Computer Aided Design. Software die producenten ondersteunt bij het technisch tekenen en het (her)ontwerpen van producten en concepten.

MPS

Afkorting voor Master Production Schedules. Dit het plan dat een bedrijf in plek heeft wat er nodig is zodat de gewenst productiedoelstelling binnen een bepaalde periode worden behaald. Denk hierbij aan de inzet van machines, personeel, inventaris, etc. Dit plan kwantificeert belangrijke processen, onderdelen, en andere middelen om de productie te optimaliseren, om knelpunten te identificeren en te anticiperen op de behoeften en voltooide producten.

SCM

Afkorting voor Supply Chain Management. Engels woord voor ketenbeheer. Dit zijn de inspanning die een bedrijf doet om de processen binnen de productieketen (van leverancier naar klant) te optimaliseren.

MRP 1

Afkorting voor Materials Requirements Planning. Software die producten ondersteunt op het gebied van inkoop van materialen.

MRP 2

Afkorting voor Manufacturing Resources Planning. Naast de functies van MRP I kan MRP II kunnen niet alleen materialen, maar alle manufacturing resources worden gepland. Denk hierbij aan personeel, productieapparatuur etc.

×

ERP informatiepakket aanvragen

Aanvragen