PDM en PLM

PDM (product data management) en PLM (product lifecycle management) worden vaak door elkaar gebruikt. Dat is best te begrijpen, want zowel PDM als PLM zijn bedoeld om de ontwikkeling van producten te ondersteunen en beide software zijn bedoeld om alle product-gerelateerde informatie te managen. De verwarring over PDM en PLM komt voornamelijk door een misconceptie over de twee technologieën. Veel mensen denken te moeten kiezen tussen PLM en PDM, terwijl alle PLM systemen een vorm van PDM gebruiken als onderliggende infrastructuur.

Product Data Management of PDM software concentreert zich meer op het beheren van ontwerp data en hoe dit in verband staat met de ontwikkeling van het product zelf. Product Lifecycle Management, of PLM software daarentegen heeft een breder perspectief, en gaat ook over het herontwerpen van producten, productieprocessen en hoe deze in relatie staat met product lifecycles. PLM is meer strategisch en proces georiënteerd. Het gebruikt PDM, maar ook andere technologieën, om de product lifecycles goed te kunnen managen.

Bedrijven die zich bezig houden met productontwikkeling stellen zichzelf vaak de vraag of een PLM nodig is, of dat PDM volstaat. Welk systeem het meest geschikt is voor uw organisatie hangt erg of van de wensen, de infrastructuur en de doelen die u stelt aan productontwikkeling.

Steeds meer bedrijven, groot of klein, zien het nut in van PDM functionaliteiten. De massale migratie naar 3 dimensionale CAD systemen als geprefereerde product ontwerp platform heeft hier zeker aan bijgedragen. Het gebruik van zogenaamd 3d CAD software heeft vele voordelen, waaronder kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, snellere oplevering van productontwerpen en meer innovatie. Toch brengt het gebruik van 3D CAD systemen moeilijkheden met zich mee. Door de toegenomen productiviteit, is er ook een toename in ontwerpdata. De 3D files zijn veel complexer en hebben daardoor ook meer referenties en relaties tot andere files. Een goed voorbeeld hiervan is de combinatie van een ontwerptekening met de stuklijsten, of Bill of Materials (BoM). Om met de toename in complexiteit en hoeveelheid van ontwerpdata om te gaan is een Product Data Management systeem onmisbaar. Dit voorkomt dat data corrupt raken, data onbedoeld wordt overschreven of andere data errors. Het is dus duidelijk dat PDM een steeds belangrijker onderwerp vormt voor ontwerpers binnen productie.

Waarom dan de stap naar PLM? Een PDM is voor sommige bedrijven alles wat nodig is. Hoewel PDM geschikt is voor ieder bedrijf dat zich bezig houdt met ontwerp/productie, zijn PLM systemen meer interessant voor grote, internationale productiebedrijven. In het algemeen zijn de kosten voor een PDM systeem veel lager dan het grotere PLM systeem. PLM systemen hebben naast PDM andere functies en integraties zoals ERP, CRM, SCM en andere systemen.

Moderne PDM systemen hebben echter ook PLM functies en geven meer management mogelijkheden. De grootte van het bedrijf is een belangrijke factor voor de keuze tussen PLM en PDM. Omdat PLM duurder en complexer is, zullen vaak grotere en internationale bedrijven kiezen voor PLM. Zeer veel factoren beïnvloeden de keuze voor PLM of PDM, onder andere:

  • De omzet van het bedrijf.
  • Het aantal medewerkers dat met CAD software moet werken.
  • Het aantal medewerkers dat alleen maar toegang hoeft te hebben tot ontwerpbestanden.

Deze factoren hebben een sterke invloed op de implementatiekosten, tijd en IT infrastructuur. De belangrijkste overweging is echter of uw bedrijf ontwerpdata op dit moment effectief gebruikt om ontwikkelingsprocessen te optimaliseren.

×

ERP informatiepakket aanvragen

Aanvragen